1. Polska 25 lotów
2. Stany Zjednoczone 16 lotów
3. Niemcy 13 lotów
4. Turcja 11 lotów
5. Węgry 10 lotów
6. Włochy 9 lotów
7. Wielka Brytania 8 lotów
8. Grecja 6 lotów
9. Hiszpania 6 lotów
10. Kanada 5 lotów
11. Meksyk 5 lotów
12. Malta 4 loty
13. Ukraina 4 loty
14. Bułgaria 3 loty
15. Norwegia 3 loty
16. Armenia 2 loty
17. Azerbejdżan 2 loty
18. Islandia 2 loty
19. Kuba 2 loty
20. Portugalia 2 loty
21. Serbia 2 loty
22. Szwecja 2 loty
23. Austria 1 lot
24. Macedonia 1 lot